Oferta dla najmłodszych

Sprawna komunikacja jest warunkiem koniecznym w relacjach międzyludzkich, a w dobie globalizacji nie wystarcza już posługiwanie się językiem ojczystym. Języki obce niejednokrotnie stanowią klucz do rozwiązania wielu problemów. Jeśli chodzi o konkretne grupy zawodowe takie jak np. prawnicy czy lekarze to należy również wziąć pod uwagę fakt, że język, którym posługują się we własnym środowisku jest specyficzny i tworzy tzw. żargon. Mobilne Centrum Językowe UNIVERSE postanowiło stawić czoła piętrzącym się wyzwaniom i zaoferować stałą oraz doraźną pomoc językową dla takich właśnie grup zawodowych.