Grupy Zawodowe

Oferta dla Grup zawodowych

Sprawna komunikacja jest warunkiem koniecznym w relacjach międzyludzkich, a w dobie globalizacji nie wystarcza już posługiwanie się językiem ojczystym. Języki obce niejednokrotnie stanowią klucz do rozwiązania wielu problemów. Jeśli chodzi o konkretne grupy zawodowe takie jak np. prawnicy czy lekarze to należy również wziąć pod uwagę fakt, że język, którym posługują się we własnym środowisku jest specyficzny i tworzy tzw. żargon. Mobilne Centrum Językowe UNIVERSE postanowiło stawić czoła piętrzącym się wyzwaniom i zaoferować stałą oraz doraźną pomoc językową dla takich właśnie grup zawodowych.
 

Oferujemy:

 • naukę specjalistycznego słownictwa i jego zastosowanie w sytuacjach typowych dla określonej branży
 • tempo, częstotliwość oraz ilość zajęć dostosowana do potrzeb klienta
 • możliwość prowadzenia zarówno zajęć indywidualnych jak również w grupach
 • zajęcia z dojazdem do miejsca wyznaczonego przez klienta
 • program dydaktyczny opracowany indywidualnie na podstawie testu znajomości języka obcego
  oraz konsultacji dotyczących oczekiwań co do tematyki i merytoryki zajęć
 • pomoc doraźna przy tłumaczeniach pism/artykułów
 • pomoc doraźna z zakresu wszelkiego pośrednictwa językowego
   

Szczególnie polecamy
 

Medical English
(angielski medyczny)
Zajęcia dla lekarzy, pielęgniarek, dentystów, studentów kierunków medycznych i nie tylko. Zajęcia są oparte na autorskim, indywidualnie dobranym programie. Największy nacisk kładziony jest na zapoznanie się z terminologią medyczną oraz na komunikację i praktyczne wykorzystanie wiedzy w sytuacjach pracy w środowisku medycznym. Zajęcia obejmują m.in. rozmowy na temat zdrowia i leczenia, nazwy chorób, schorzeń, zabiegów i leków, udzielanie rad, przeprowadzanie wywiadu z pacjentem, czytanie artykułów medycznych oraz przygotowanie do seminariów, sympozjów., konferencji czy spotkań branżowych.
 

Legal English
(angielski prawniczy)

Zajęcia adresowane są głównie do radców prawnych, adwokatów, notariuszy, prawników, pracowników firm doradczych i kancelarii prawnych, a także studentów prawa. Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy ze specyficznym słownictwem prawniczym. Zajęcia mają charakter interaktywny ze szczególnym naciskiem na rozwijanie umiejętności komunikowania się przy użyciu odpowiedniej terminologii z zakresu prawa, a także umiejętności sporządzania pism oraz tłumaczenia dokumentów prawniczych. Program zajęć dostosowany jest do obszaru zainteresowania każdorazowego klienta i może obejmować takie bloki tematyczne jak: prawo handlowe, prawo cywilne, prawo pracy, prawo rodzinne, prawo Unii Europejskiej, prawo spadkowe, prawo karne, itd.
 

Aviation English
(angielski lotniczy)


Przeznaczony dla osób związanych z lotnictwem i pozwalający na opanowanie fachowej terminologii lotniczej w języku angielskim. Niezbędny dla pilotów, personelu lotniczego, inżynierów oraz kontrolerów lotu. Specjalnie opracowany program daje wgląd w pracę w świecie lotnictwa i zrozumienia niektórych z jego terminologii, przy jednoczesnej poprawie ogólnej znajomości języka angielskiego. Oferowane zajęcia są indywidualnie dostosowane do potrzeb uczestników, tematyka zajęć obejmuje m.in. aircraft, fazy lotu, komunikację w powietrzu i na ziemi, teorię lotu, meteorologię, nawigację, sytuacje awaryjne oraz Międzynarodową Organizację Lotnictwa Cywilnego.

 

Ponadto oferujemy także zajęcia branżowe w zakresie wszystkich obszarów takich jak:

 • angielski w budownictwie
 • angielski w poszukiwaniu pracy
 • angielski dla doktorantów i pracowników naukowych
 • angielski dla księgowych angielski w turystyce, hotelarstwie i gastronomi
 • angielski dla policji, straży miejskiej i straży granicznej
 • angielski w służbie publicznej i administracji
 • angielski w mediach, dziennikarstwie i PR
 • angielski w HR
 • angielski techniczny dla inżynierów
 • angielski w finansach
 • angielski dla wojska i innych służb mundurowych
 • angielski w IT

Przed przystąpieniem do zajęć zawodowych lub branżowych, lektor bezpłatnie opracowuje z Klientem indywidualny program nauczania, uwzględniający zakres tematyczny, cele i plan wynikowy nauczania.